HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi đầu tư vào chăm sóc sức khỏe lấy bệnh nhân làm trung tâm

Chúng tôi phối hợp với các cơ quan nhà nước để xây dựng các giải pháp bền vững phục vụ mục tiêu chấm dứt bệnh lao

Các chương trình của chúng tôi ứng dụng cách tiếp cận toàn diện

We implement novel, effective TB programs across
Viet Nam

Hội An

1 of 5

Hà Nội

2 of 5

Hải Phòng

3 of 5

 Hồ Chí Minh

4 of 5

Cần Thơ

5 of 5

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi đầu tư vào chăm sóc sức khỏe
lấy bệnh nhân làm trung tâm

Các chương trình của chúng tôi
ứng dụng cách tiếp cận toàn diện

Chúng tôi phối hợp với các cơ quan nhà nước
để xây dựng các giải pháp bền vững
phục vụ mục tiêu chấm dứt bệnh lao

Ha Giang

1 of 14

Lai Chau

2 of 14

Ha Noi

3 of 14

Hai Phong

4 of 14

Thanh Hoa

5 of 14

Thua Thien Hue

6 of 14

Da Nang

7 of 14

Quang Nam

8 of 14

Gia Lai

9 of 14

Binh Duong

10 of 14

Ho Chi Minh City

11 of 14

Long An

12 of 14

Ba Ria – Vung Tau

13 of 14

Can Tho

14 of 14

Nghiên cứu của chúng tôi hướng tới xây dựng các chương trình lao dựa trên căn cứ khoa học và sự am hiểm đối với các quy tắc thực hành tốt trong cả khu vực y tế công cộng và tư nhân.

Nghiên cứu của chúng tôi hướng tới xây dựng các chương trình lao dựa trên căn cứ khoa học và sự am hiểm đối với các quy tắc thực hành tốt trong cả khu vực y tế công cộng và tư nhân.

Câu chuyện của Hạnh

Tôi từng là một vận động viên đội tuyển Karate quốc gia của Việt Nam và đã từng tham gia Thế vận hội Đông Nam Á vào năm 2003, 2005 và 2007.

Là một vận động viên, tôi hiếm khi bị bệnh và luôn có sức khỏe tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi miễn nhiễm với bệnh tật. Cách đây không lâu, tôi bắt đầu có triệu chứng ho, một đợt ho kéo dài khá lâu.

Câu chuyện của Hạnh

Tôi từng là một vận động viên đội tuyển Karate quốc gia của Việt Nam và đã từng tham gia Thế vận hội Đông Nam Á vào năm 2003, 2005 và 2007.

Là một vận động viên, tôi hiếm khi bị bệnh và luôn có sức khỏe tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi miễn nhiễm với bệnh tật. Cách đây không lâu, tôi bắt đầu có triệu chứng ho, một đợt ho kéo dài khá lâu.

Sự đóng góp của bạn có thể giúp những người khác như Hạnh được điều trị và sống một cuộc sống khỏe mạnh, không còn bệnh lao.

Sự đóng góp của bạn có thể giúp những người khác như Hạnh được điều trị và sống một cuộc sống khỏe mạnh, không còn bệnh lao.