Nhà tài trợ và Đối tác

Các nhà tài trợ

FIT xin chân thành cảm ơn tất cả những người bạn thân thiết của chúng tôi, những người đã hảo tâm đóng góp cho những nỗ lực loại trừ bệnh lao của tổ chức. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã nhận được sự hỗ trợ hào phóng từ các đơn vị sau:

CÁC ĐỐI TÁC NHÀ NƯỚC

Các đối tác thực hiện hoạt động dự án